/ Samsung

Samsung

(19 sản phẩm)

Tư vấn miễn phí

Nhập số điện thoại của bạn của bạn để được tư vấn miễn phí và nhận những thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt của Hoangmobile.com

Samsung Galaxy Note 9 Xách tay Hàn Quốc

13.690.000 VNĐ
10.390.000 VNĐ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ 
- Nhận ship COD toàn quốc
- Hỗ trợ lên 2 sim miễn phí

Samsung Galaxy Note 8 2 Sim Xách Tay Hàn Quốc

9.990.000 VNĐ
6.790.000 VNĐ

- Miễn phí nâng cấp lên phiên bản quốc tế 2 sim khi mua máy tại shop (áp dụng từ ngày 11/10/2018)
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc
- Hỗ trợ lên 2 sim miễn phí

Samsung Galaxy S9 Plus Xách Tay Hàn Quốc

10.390.000 VNĐ
7.590.000 VNĐ

- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc
- Lên 2 sim miễn phí

Samsung Galaxy S9 Xách Tay Hàn Quốc

8.790.000 VNĐ
6.390.000 VNĐ

- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng
que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc
- Hỗ trợ lên 2 sim miễn phí

Samsung Galaxy S8 Plus Hàn Quốc 2 Sim

8.190.000 VNĐ
5.490.000 VNĐ

- Miễn phí nâng cấp lên phiên bản quốc tế 2 sim khi mua máy tại shop
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc
- Hỗ trợ lên 2 sim miễn phí

Samsung Galaxy S8 2 Sim Xách Tay Hàn Quốc

6.590.000 VNĐ
4.690.000 VNĐ

- Miễn phí nâng cấp lên phiên bản quốc tế 2 sim khi mua máy tại shop
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc
- Hỗ trợ lên 2 sim miễn phí

Samsung Galaxy S7 Edge Xách Tay Hàn Quốc

6.490.000 VNĐ
3.590.000 VNĐ
- Miễn phí nâng cấp lên phiên bản quốc tế 2 sim khi mua máy tại shop (áp dụng từ ngày 11/10/2018)
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
Nhận ship COD toàn quốc
- Hỗ trợ lên 2 sim miễn phí

Samsung Galaxy S7 xách tay Hàn Quốc

4.990.000 VNĐ
2.990.000 VNĐ
- Miễn phí nâng cấp lên phiên bản quốc tế 2 sim khi mua máy tại shop (áp dụng từ ngày 11/10/2018)
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc

Samsung Galaxy S7 xách tay Mỹ

4.690.000 VNĐ
3.290.000 VNĐ

- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ

Samsung Galaxy Note 5

6.090.000 VNĐ
3.190.000 VNĐ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc

Samsung Galaxy Note 5 Bản Hàn Quốc

4.890.000 VNĐ
3.290.000 VNĐ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ

Samsung Galaxy Note 5 Bản Mỹ

4.590.000 VNĐ
3.290.000 VNĐ

••• Khuyến mại cực sốc | Tặng sạc không dây cao cấp trị giá 200.000Đ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ

Samsung Galaxy S6 xách tay Hàn Quốc

4.200.000 VNĐ
3.190.000 VNĐ
••• Khuyến mại cực sốc | Tặng sạc không dây cao cấp trị giá 200.000Đ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ

Samsung Galaxy S6 Xách Tay Mỹ

3.190.000 VNĐ
2.890.000 VNĐ

- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ

Samsung Galaxy S6 Edge Plus Xách Tay Hàn Quốc

5.290.000 VNĐ
3.690.000 VNĐ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ

Samsung Galaxy S10 5G xách tay Hàn Quốc 256G

18.990.000 VNĐ
12.890.000 VNĐ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng Tai nghe chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cổng chuyển đổi 0TG trị giá 100.000Đ
- Tặng dán cacbon và que chọc sim trị giá 90.000Đ
- Ship cod toàn quốc

Samsung Galaxy S10 Plus xách tay Hàn Quốc

17.990.000 VNĐ
12.590.000 VNĐ
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng Tai nghe chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cổng chuyển đổi 0TG trị giá 100.000Đ
- Tặng dán cacbon và que chọc sim trị giá 90.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc

Samsung Galaxy S10 xách tay Hàn Quốc

Liên hệ
- Miễn phí nâng cấp lên phiên bản quốc tế 2 sim
- Tặng sạc samsung chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng cáp samsung chính hãng trị giá 100.000Đ
- Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
- Tặng que chọc sim inox cao cấp trị giá 20.000Đ
- Tặng cổng chuyển đổi 0TG trị giá 100.000Đ
- Tặng dán cacbon và que chọc sim trị giá 90.000Đ
- Nhận ship COD toàn quốc

Samsung Galaxy S6 2 Sim Likenew

Liên hệ
• Tặng sạc + cáp samsung chính hãng trị giá 250.000Đ
• Tặng tai nghe samsung S7 chính hãng trị giá 150.000Đ
• Tặng Que chọc sim khắc tên trị giá 20.000Đ